צו מבנה מסוכן

שיקום מבנים מסוכנים

שיפוץ מבנים מסוכנים

בארץ ניתן למצוא מבנים רבים שיסודותיהם פגומים, המעקות שבהם מתרופפות, טיח ובטון נופלים מהקירות וכדומה. לעיתים מחוסר טיפול ראוי ומהזנחה

Read More